پوش پول نوين با سيم پيچ كمكي براي ثبات شكل موج خروجي

مطالب دیگر:
📚257-تحلیل عددی اثر گیرداری در اتصال تیر به ستون فولادی پر شده با بتن (CFT) توسط بولتهای مهاری📚258-تحلیل نیروهای داخلی عرشه های ارتوتروپیك براساس روش شیب - افت و مقایسه آن با روش المان محدود📚259- تجزیه و تحلیل تنسور استرین گسل شمال تهران با استفاده از اندازه گیریهای GPS📚260- بررسی عملكرد لرزه ای بادبند های كمانش ناپذیر BRBF به كمك تحلیل دینامیكی افزاینده IDA)📚261-مقایسه نتایج تحلیل عددی رفتار تونلهای دو قلو در تشكیلات چند لایه با نتایج حاصل ازمدلسازی آزمایشگاهی📚دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان📚برنامه تحت اکسل طراحی پله مارپیچ با زاویه باز شدگی 180 درجه📚تراکت لایه باز بدنسازی📚262- تحلیل دینامیكی سازه های تیر خمیده تحت بار متحرك با استفاده از DQM📚264- بررسی و تحلیل مرتبه دوم لولای پلاستیك با استفاده از تئوری توسعه یافته تیر - ستون📚263-استفاده از توابع T -اسپلاین در بهبودسازی تحلیل هم هندسی📚265- تحلیل عددی كارایی ستونهای سنگی به منظور كاهش خطر روانگرایی📚266- تحلیل ومقایسه ی دو بعدی و سه بعدی دینامیكی تونل های خاكی با استفاده ازروش های اجزای محدود و تفاضل محدود📚267- تحلیل حساسیت نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیكی با تغییر تراكم و نوع خاك📚268- رابطه سازی كارآی اجزای محدود برای تحلیل ارتعاش آزاد تیر بر بستر كشسان📚269- تحلیل ارتعاش آزاد و كمانش ورقهای چندلایهی كامپوزیت با استفاده از روش ایزوژئومتریك📚270-بررسی اثرات مودهای بالاتر در توانایی روش های تحلیل استاتیكی غیر خطی جهت ارزیابی عملكرد لرزه ای سازه ها📚271- تاثیرمدل های رفتاری خاك برنتایج تحلیل سدهای خاكی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیك و حوزه دور📚272- تحلیل مساله نشست سدخاكی حسنلو درحالت ناپایا transient با استفاده از نرم افزار seepw📚عنوان: پنج مقاله معتبر در حوزه تجاری سازی📚273- ارزیابی دقت روش تحلیل پوش اور سه بعدی برروی سازه های بتنی ازلحاظ دوری و نزدیكی به گسل📚متن کامل مقالات:"تعهد سازمانی"-11مقاله📚274- روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته مختلط با توابع شكل كریجینگ متحرك (MK) در تحلیل مسائل كشسانی صفحه ای📚275- تحلیل دینامیكی نیم فضای ایشوتزوپ جانبی تحت اثز بارگذاری مستطیلی سطحی با استفاده اس توابع گزین📚276- بررسی تحلیل روسازی صلب فرودگاه با استفاده از نرم افزار KENSLAB
پوش پول,سیستم فازی,ولتاژ,سیم پیچ,راندمان,مبدل,PUSH_ PULL CONVERTER|50072885|msh
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل پوش پول نوين با سيم پيچ كمكي براي ثبات شكل موج خروجي قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


سیستم های فازی ایران مبدل افزاينده ولتاژ مستقيم به متناوب از نوع پوش پول
سادگي و راندمان نسبتًامناسب ، ساده بودن مدارفرمان راه انداز , براي استفاده در مبدلهاي ولتاژ مستقيم به متناوب
٢ ]. در مدار پوش پول در هر دوره تناوب يكي از ترانزيستورهاي ] [ كوچك و ارزان به كار گرفته مي شود [ ١
قدرت توان را به با ر منتقل م ي كنند ، براي توليد ولتاژخروجي با شكل موج سينوسي با روش مدولاسيون پهناي
هر ترانزيستور در دوره كاري خود با درصد پهناي پالسهاي متغير روشن و خاموش مي (SPWM) پالس سينوسي
شوند تا شكل موج خروجي حفظ شود . زماني كه هر دو ترانزيستور خاموش باشند شكل موج خروجي تابعي از
حالات گذراي بار ميشود كه د ر شرايط مختلف متفاوت ا ست و در نتيجه شكل موجي خروجي در اين لحظات از
مقدار مورد مطلوب انحراف پيدا مي كند و ضريب شكل موج تضعيف مي شود . مگر اينكه هميشه حداقل يكي از
ترانزيستورها روشن باشند كه اين امر موجب افزايش جريان بي باري و پيك هاي ناخواسته ولتاژ مي گردد ، كه در
نتيجه موجب محدوديت انتخاب و افزايش قي مت نيمه هادي ه ا مي شود . در اين مقاله نشان مي دهيم كه چگونه با
استفاده از يك سيم پيچ كمكي ضريب شكل موج خروجي بهبود مي يابد ، در انتها با يك آزمون عملي شكل
موجهاي خروجي مبدل پوش پول عادي و مبدل پوش پول با سيم پيچ كمكي با بار مشابه با توان ۵۰۰ ولت
آمپر


تحقیق رشته برق5